PODNIKATELSKÉ CENTRUM - DOM EURÓPY ZEMPLÍN


magyar angol szlovák ukrán

Vážený Návštevník!

Zemplínska regionálna nadácia na podporu rozvoja podnikania (ZRVA) bola založená 7. júna 1991 v Zemplínskej oblasti Maďarskej republiky (mikroregióny Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz) za účelom napomáhať pri riešení zmiernenia veľmi vážneho stavu nezamestnanosti, pre vypracovanie a realizáciu programov na podporu vzniku nových podnikateľských subjektov a rozvojových plánov.

Cieľom nadácie je: cestou podpory vzniku a ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikateľských subjektov zrýchliť výstavbu hospodárskej infraštruktúrya, pozastavenie narastajúcej tendencie nezamestnanosti a jej postupné zníženie. Nadácia za účelom naplnenia svojich cieľov v októbri roku 1991 vytvorila podnikateľské centrum, ktoré v súčasnej dobe zamestnaním 9 profesionálnych stálych odborníkov vykjonáva svoju činnosť.

Od započatia našej činnosti sa aktívne zúčastníme v práci Siete maďarskej nadácie na podporu podnikania. Popri informačných služieb podnikateľské centrum vypracovalo a započalo realizáciu pomocných programov hospodárskeho a podnikateľského rozvoja.István Juhász
výkonný riaditel

Zemplén Európa Ház

Doporučený prehľadávač
Doporučené rozlíšenie
1024 x 768

Királyhelmeci Fejlesztési Ügynökség

Zemplén Honlap
 www.zemplen.hu

Klaszter Webportál

Copyright: Zemplén Local Enterprise Foundation - all rights reserved