Tájékoztató Képzők Jelentkezés Elérhetőségek
A LEADER+ Képzési Projekt weboldalának elérhetősége: www.leadernet.hu
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium


A Zemplén Eurorégió nyertes Leader+ akciócsoportjai

Általános tájékoztató

A vidékfejlesztés új lehetőségeit rejtő LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése. Különlegessége, hogy a helyi problémák megoldását az ott élőkből alakult ún. helyi akciócsoportok irányításával és aktív közreműködésével valósítja meg. A LEADER program nem egy vállalkozást vagy személyt támogat, nem felülről meghirdetett konkrét fejlesztési projekteket jelent, hanem a helyi, kistérségi ötletre, kezdeményezésre összeálló, a közösen elfogadott helyi fejlesztési programot együtt megvalósítani kívánó, alulról kezdeményezett összefogást ösztönzi, és a helyiekre bízza a projektek kiválasztásáról és finanszírozásáról szóló döntéseket.

Az Európai Unió a LEADER program létrehozásakor abból a felismerésből indult ki, hogy egyes fejlesztések, programok hatékonyabban valósulnak meg, ha a helyi viszonyokat ismerő, ott élő emberek és szervezetek-intézmények fogalmazzák meg a tennivalókat, módszereket és eszközöket és ők döntenek a felhasználható források felosztásáról is. A LEADER másik – az EU-ban mindenütt érvényesülő – célja az, hogy átalakítsa a kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra gondolkodásmódját: az elszigetelt, egyéni, esetenként egymást átfedő, esetenként akár akadályozó kezdeményezések helyére a partnerség, a közös érdek mentén történő összefogás lépjen. Másként fogalmazva: aktivizálni kívánja a vidéken élőket önmaguk és a helyi gazdasági fejlődés érdekében.

A program tényleges működéséhez arra van szükség, hogy a vidéki térségekben olyan partnerségen alapuló, tenni akaró csoportok szerveződjenek, amelyek tagjai kialakítják a három érdekeltségi kör közös fejlesztési elképzeléseit. A LEADER lelkét jelentő helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg. A helyi akciócsoportok szerkezetének és működésének nincs merev szabályzata. Működésükre nagyfokú decentralizáció jellemző.

Az Európai Unió LEADER programjaiban egy akciócsoport célterületét alkotó településeken élők száma 10. 000 - 100. 000 lakosig terjedhet, és a népsűrűség kisebb, mint 120 fő/km2 lehet. Egy település csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat, a helyi akciócsoportok között nem lehet átfedés sem tagszervezeti, sem személyi, sem területi szinten.

A program nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy sokféle elképzeléshez lehet támogatást szerezni, amelyek hozzájárulnak az adott terület gazdasági aktivitásának növeléséhez. Lehet ez turizmus, kézművesség, szolgáltatás, feldolgozóipar, agrártermelés és még számos termelő-szolgáltató tevékenység megvalósítása vagy fejlesztése. Egy-egy csoport fejlesztési terve akkor számíthat sikerre, ha az általa lefedett terület sajátosságaira épít, és összhangban van a tagország vidékfejlesztési célkitűzéseivel is.

A LEADER+ támogatja az országon belüli, az un. LEADER-területek közötti, illetve a vidéki térségek közötti hálózatépítést az Európai Unió egész területén. Minden LEADER csoport a hazai és egyben a nemzetközi hálózat része. Ez lehetővé teszi, hogy bárki megismerhesse a LEADER által támogatott projekteket, azok eredményeit és azokból az érdeklődők ötleteket is meríthessenek.

Magyarországon a LEADER program - egy korábbi, nemzeti kísérleti program után - az AVOP (Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program) részeként 2005 áprilisában indul. Az AVOP LEADER+ intézkedés első lépéseként a közbeszerzési eljárással kiválasztott PROMEI - Faluműhely Alapítvány – Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által létrehozott konzorcium országszerte információs napot, képzéseket, konzultációkat szervez. A képzések során a résztvevők megszerezik mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek a LEADER filozófiájának gyakorlattá változtatásához, az akciócsoportok létrehozásához, a helyi vidékfejlesztési programok megfogalmazásához Magyarországon.


Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának közleménye

Az AVOP keretében meghirdetett vidéki térségek fejlesztése prioritás LEADER+ INTÉZKEDÉS 2. TEVÉKENYSÉG (kódszám: 3.5.2) helyi akciócsoport pályázati felhívása helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására intézkedéseinek/alintézkedéseinek 2006. október 25-től történő újramegnyitásáról annak érdekében, hogy az AVOP LEADER+ intézkedés keretében, a helyi akciócsoportok által elnyert források teljes mértékben felhasználásra kerüljenek.

A pályázatok beadási határideje: 2006. november 24. (péntek) 24 óra.


Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, társadalmi egyeztetés

Az elmúlt időszak nemzeti forrásból finanszírozott, valamint uniós társfinanszírozással megvalósuló agrár-vidékfejlesztési programjainak tapasztalatain alapulva a Stratégia célja, hogy - összhangban az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel és a vonatkozó közösségi és hazai fejlesztési dokumentumokkal - kijelölje az agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitűzéseit, és meghatározza a célok elérésének módját, eszközeit.


Néhány hasznos link:

http://www.fvm.hu/doc/upload/200412/leader2004.pdf

http://www.euoldal.hu/kezdemenyezesek/leaderplus.php

http://www.nfh.hu/doc/Uj_NFT/AVOP_int/t_avop_3.5.pdf

http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2005-ev/03/agrarag-02.html

http://www.nfh.hu/ft/tamogatas.htm?i=403

http://www.date.hu/rendez/ava/pdf/D074.pdf

További információ:

Kézdy Zsófia: kezdy@promei.hu

 

Vissza a főoldalra >>